Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi

Str. Dimitrie Mangeron nr. 67
Iasi, Jud. Iasi

Centrala:
Telefon: +4 0232-278 683,  +4 0232-278 680, +4 0232-278 688
Fax: +4 0232-212 326
E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro

www.tuiasi.ro

Facultati:

- Facultatea de Arhitectura G.M. Cantacuzino
- Facultatea de Automatica si Calculatoare
- Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
- Facultatea de Constructii si Instalatii
- Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial
- Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
- Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
- Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului
- Facultatea de Mecanica
- Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
- Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial

Articol anterior:

Urmatorul articol: