Universitatea Nationala de Aparare Carol I

Soseaua Panduri nr.68-72
Sector 5
Bucuresti

Tel: 021/319 48 80

www.unap.ro

Facultati:

- Facultatea de Comanda si Stat Major
- Departamentul operatii intrunite, studii strategice si de securitate
- Departamentul de management militar si de pregatire a personalului didactic
- Departamentul de managementul crizelor si operatii multinationale
- Centrul de Limbi Straine
- Departamentul de informatii pentru aparare

 

Articol anterior:

Urmatorul articol: