ase bucuresti

Academia de Studii Economice Bucuresti

Tel: 021/319 1900; 021/319 1901

www.ase.ro

Facultati:

- Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine)

- Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

- Contabilitate si Informatica de Gestiune

- Comert

- Economie Agroalimentara si a Mediului

- Economie Generala

- Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori

- Management

- Marketing

- Relatii Economice Internationale

Articol anterior:

Urmatorul articol: